Skip to main content
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Katarzyna
Kempa-Moroz

Adwokat, Starszy Prawnik

Adwokat Katarzyna Moroz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010). W trakcie studiów ukończyła kurs Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzony wspólnie z Catholic University of America, a także w ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na wydziale prawa Uniwersytetu w Wersalu. Okazją do zdobycia cennych umiejętności prawniczych był dwukrotny udział w prestiżowym konkursie dla studentów prawa Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu (2009 i 2010). Jej praca magisterska, napisana w całości w języku angielskim, zdobyła I nagrodę w konkursie im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego).

W 2015 roku zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Katarzyna przez wiele lat pracowała w dziale procesowym jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych. Reprezentowała klientów w skomplikowanych postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w których wartość przedmiotu sporu sięgała nierzadko dziesiątek milionów złotych. Wielokrotnie doradzała też klientom na etapie wykonywania umów, w celu zabezpieczenia ich interesów na wypadek sporu z kontrahentem. Klienci szczególnie cenią sporządzane przez nią analizy, które w sposób zwięzły i przystępny przedstawiają nierzadko bardzo skomplikowane zagadnienia prawne. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów budowlanych, w tym w przypadku kontraktów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC. Szczegółowo zajmowała się m.in. tematyką odstąpienia od umowy o roboty budowlane, zabezpieczenia wykonania umowy i wypłatą gwarancji bankowych udzielonych w ramach tego zabezpieczenia, roszczeń związanych z wadami przedmiotu umowy, roszczeń podwykonawców na gruncie umowy o roboty budowlane.

Jej doświadczenie obejmuje m.in.:

  • reprezentowanie irlandzkiego wykonawcy w wieloletnim sporze ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącym budowy autostrady;
  • doradztwo procesowe na rzecz inwestora (francuskiej spółki) w sporze z generalnym wykonawcą prestiżowego biurowca mieszkalnego w Warszawie, w tym opracowanie globalnej strategii postępowań;
  • reprezentowanie niemieckiego funduszu nieruchomościowego w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej dotyczącym wad budowlanych prestiżowego budynku biurowego w Warszawie;
  • doradztwo prawne na rzecz polskiego banku finansującego budowę centrum handlowego w sytuacji sporu między inwestorem a generalnym wykonawcą;
  • doradztwo prawne w związku z budową terminala LNG w północnej Polsce;
  • doradztwo prawne na rzecz francuskiego wykonawcy inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków w centralnej i północnej Polsce;
  • doradztwo prawne na rzecz polskiego wykonawcy instalacji segregowania odpadów w północnej Polsce;
  • doradztwo prawne na rzecz wykonawcy modernizacji zajezdni tramwajowej w zachodniej Polsce.

Świadczy obsługę prawną w języku polskim i angielskim, posługuje się także językiem francuskim na poziomie zaawansowanym (biegle w piśmie, komunikatywnie w mowie).

katarzyna.kempa-moroz@kgrz.pl