Skip to main content
Bez kategorii

Kancelaria KGRZ wygrywa w Sądzie Najwyższym w sprawie niewykonalności zapisu na sąd polubowny!

Napisany przez 23 lutego 2024No Comments

Z dumą informujemy, że kancelaria KGRZ uzyskała dla Klienta korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego przesądzające, że obiektywny brak środków na poniesienie kosztów postępowania arbitrażowego może prowadzić do niewykonalności zapisu na sąd polubowny. W konsekwencji Sąd Najwyższy otworzył Klientowi drogę do dochodzenia odszkodowania przed sądem powszechnym. Skład orzekający SN zgodził się ze stanowiskiem Kancelarii, że w sytuacji kolizji zaufania strony do trwałości wyboru forum rozstrzygania sporu z prawem do sądu w ogólności, należy przyznać prymat temu prawu ze względu na jego fundamentalne znaczenie. Zapadłe w sprawie orzeczenie ma precedensowy charakter i z pewnością wywrze wpływ na sądownictwo polubowne w Polsce. Klienta, będącego powodem w sprawie, reprezentował adw. Adam Kempa, partner KGRZ. Więcej informacji na temat rozstrzygnięcia znajdą Państwo na stronie Sądu Najwyższego w zakładce „Komunikaty o sprawach” oraz w wywiadzie udzielonym przez adw. Adama Kempę Dziennikowi Gazecie Prawnej dostępnym tutaj.