Skip to main content
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Maria
Rawicz-Zaborowska

Adwokat, Partner

Adwokat Maria Rawicz-Zaborowska od 2014 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Maria ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa karnego. W trakcie studiów wykonywała także obowiązki asystenta sędziego w jednym z wydziałów karnych Sądu Okręgowego w Warszawie. Maria jest także absolwentem 2-letniego studium w Centrum Prawa Brytyjskiego zorganizowanego w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Cambridge.

Maria specjalizuje się w postępowaniach karnych i karnych skarbowych, reprezentując Klientów przed organami ścigania oraz na etapie postępowania sądowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich specjalizujących się w prawie karnym. Maria systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach i seminariach naukowych dotyczących prawa karnego oraz ochrony praw człowieka (brała udział m.in. w międzynarodowych konferencjach zorganizowanych w Strasburgu i Trewirze przez European Law Academy).

W lutym 2021r. Adwokat Maria Rawicz-Zaborowska została powołana na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Maria biegle posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.

maria.rawicz-zaborowska@kgrz.pl