Skip to main content
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Maciej Gruchot

Doradca Podatkowy, Partner

Doradca podatkowy z 8-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych i podatkowych. Doświadczenie zdobywał m.in. w firmach doradczych z kręgu big4, polskich kancelariach i firmach doradczych, a także w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W przeszłości wykładowca prawa finansów publicznych oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktyka Macieja obejmuje doradztwo podatkowe w zakresie: bieżącego wsparcia przedsiębiorców, doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego, wdrażania procedur podatkowych, a także obsługi międzynarodowych struktur kapitałowych.

Maciej doradzał w przeszłości kluczowym podmiotom z sektora finansowego (m.in. ubezpieczycielom, towarzystwom funduszy inwestycyjnych), branży spożywczej oraz produkcyjnej. Jego praktyka obejmowała w szczególności doradztwo restrukturyzacyjne (m.in. integracja bardzo istotnych podmiotów sektora finansowego, tworzenie dedykowanej struktury inwestycyjnej, restrukturyzacje międzynarodowych grup kapitałowych inwestujących w nieruchomości), prowadzenie kompleksowych przeglądów podatkowych, doradztwo transakcyjne i bieżące wsparcie w rozliczeniach podatkowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również 2-letnie studium prawa UE i brytyjskiego w Centrum Prawa Brytyjskiego zorganizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Cambridge. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

Posługuje się biegle językiem angielskim (z uwzględnieniem języka prawniczego).

maciej.gruchot@kgrz.pl