Skip to main content
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Damian Piłat

Radca Prawny, Of Counsel

Damian Piłat jest radcą prawnym z 7-letnim doświadczeniem, współpracującym z KGRZ jako of counsel.

Praktyka Damiana obejmuje: bieżące doradztwo w zakresie rozliczania VAT i innych podatków pośrednich, doradztwo transakcyjne, reprezentowanie Klientów w toku postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych, a także prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi.

Damian doradza również Klientom w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności przy tworzeniu i negocjowaniu umów.

Damian zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach doradczych (w tym z tzw. BIG4) NA (w tym z tzw. Wielkiej Czwórki) gdzie doradzał dużym i średnim przedsiębiorcom krajowym, a także spółkom należącym do międzynarodowych grup kapitałowych. Jego Klienci działali w zróżnicowanych branżach – między innymi produkcyjnej, motoryzacyjnej, FMCG, handlu detalicznym, budowlanej i finansowej.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Damian biegle włada językiem angielskim.

damian.pilat@kgrz.pl