Skip to main content
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Adam Kempa

Adwokat, Partner

Adwokat z 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Przed założeniem własnej kancelarii przez 8 lat zdobywał doświadczenie w dziale postępowań spornych jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych. Poza działalnością na rzecz Klientów biznesowych, angażuje się z sukcesami w sprawy pro bono. W związku z osiągnięciami na polu zawodowym został nominowany do nagrody „Rising Stars – liderzy jutra” wręczanej przez Wolters Kluwer Polska i „Dziennik Gazetę Prawną”.

Adam jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011). Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Ameryki w Waszyngtonie (2010). Prowadzi działalność ekspercką w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Adam posługuje się biegle językiem angielskim (z uwzględnieniem języka prawniczego). Ponadto włada językiem rosyjskim na poziomie średniozaawansowanym.

adam.kempa@kgrz.pl