Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Paweł Koziełło

Aplikant Adwokacki, Prawnik

Aplikant adwokacki Paweł Koziełło ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2019). Oprócz tego ukończył także studia zagraniczne na kierunku International Commercial Law LL.M na Uniwersytecie Nottingham (2020). Otrzymał tam wyróżnienie za pracę magisterską (dissertation) dotyczącą międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz funkcjonowania klauzuli porządku publicznego. W 2021 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W trakcie studiów w Polsce uczestniczył m.in. w Klinice Prawa UW, zajmującej się świadczeniem darmowych usług prawnych na rzecz osób niezamożnych. Brał też udział w Ogólnopolskim Moot Courcie z Arbitrażu Handlowego, gdzie zajął wraz z drużyną III miejsce oraz otrzymał indywidualne wyróżnienie.

Jako student zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach w obszarze sporów gospodarczych, postępowań administracyjnych oraz obsługi spółek.

Zajmuje się postępowaniami sądowymi z zakresu sporów gospodarczych i cywilnych oraz obsługą spółek, w tym transakcjami. Biegle posługuje się językiem angielskim.

pawel.koziello@kgrz.pl