Skip to main content
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Julia Juźko

Asystent

Julia jest studentką IV roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Z KGRZ związana od samego początku, gdzie odpowiada za organizację biura i pracy całego zespołu. Wspiera również zespół Kancelarii w realizacji zadań merytorycznych.

Julia biegle włada językiem angielskim oraz rosyjskim i włoskim w stopniu komunikatywnym.

julia.juzko@kgrz.pl