Skip to main content
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Jakub Czekała

Aplikant Adwokacki, Prawnik

Aplikant adwokacki Jakub Czekała ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2021). Studiował również w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. W 2022 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W trakcie studiów pracował jako wolontariusz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i uczestniczył m.in. w Klinice Prawa UW zajmującej się świadczeniem darmowych usług prawnych na rzecz osób niezamożnych.

Jako student Jakub zdobywał doświadczenie w renomowanych międzynarodowych kancelariach w obszarze postępowań spornych i arbitrażu. Jakub posiada także doświadczenie w zakresie spraw wynikających z umów kredytów waloryzowanych kursem walut obcych (tzw. sprawy frankowe).

Jakub jest członkiem zespołu postępowań spornych KGRZ, specjalizując się w sporach cywilnych i gospodarczych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

jakub.czekala@kgrz.pl