Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Aleksander Wawer

Prawnik

Członek zespołu podatkowego KGRZ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2021), ukończył również Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (2017) ze specjalnością zarządzania placówkami medycznymi. W roku 2022 pomyślnie przystąpił do pierwszej części egzaminu na doradcę podatkowego. Z tematyką podatkową związany już od czasów studiów, m.in. laureat konkursu Podatkowi Liderzy organizowanego przez Ministerstwo Finansów.

Aleksander wspiera Klientów Kancelarii w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem podatków międzynarodowych, jak również postępowań przed organami podatkowymi i sądowymi.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

aleksander.wawer@kgrz.pl